Disclaimer

www.maritiemecarrierewijzer.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door Venturn. Toch kunnen onjuistheden soms voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Bovendien zijn de resultaten van de carrièrewijzer zijn gebaseerd op algemene informatie en daardoor niet toepasbaar op alle individuele situaties. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Venturn accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Ook aanvaardt Venturn geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op www.maritiemecarrierewijzer.nl.