Terminals

Alle goederen die via schepen worden vervoerd, worden geladen en gelost op een terminal. Er zijn vele soorten goederen en daarvoor zijn verschillende terminals nodig. Er zijn bijvoorbeeld containerterminals, chemicaliën terminals, bulkterminals en roll-on/roll-off terminals.

Terminals De werkzaamheden op de terminal zijn gericht op het laden en lossen van schepen, treinen en vrachtwagens. Goederen komen met schepen aan bij de terminal om vervolgens te worden getransporteerd naar het achterland. Andersom komen goederen uit het achterland naar de terminal om verder te worden vervoerd per schip. Efficiënt en veilig werken zijn van groot belang op een terminal. Goederen moeten zo snel mogelijk worden geladen en gelost om kosten te besparen, zonder de goederen te beschadigen.

Lees verder over rederijen.